Review สินค้า

   

โมเดลอาหารไขมันสูง ทำให้หลอดเลือดหัวใจ/สมอง ตีบตัน โมเดลอาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โมเดลอาหารลดพุง (2:1:1)

 โมเดลอาหารธงโภชนาการ 36รายการ  โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนโรคไต 24รายการ  โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนโรคไต 32รายการ
     

โมเดลอาหารธงโภชนาการ 44รายการ  โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนผู้ป่วยเบาหวาน 33จาน  โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนผู้ป่วยเบาหวาน 53จาน
     

 โมเดลอาหารกินหวาน-มัน-เค็ม โมเดลอาหารของหวานที่ทำให้เกิดฟันผุ โมเดลอาหารโรคหลอดเลือดตีบ/ตัน(ไขมันทรานส์)
     

 โมเดลอาหารหญิงตั้งครรภฺ์  โมเดลอาหารเด็กอายุแรกเกิด-1ปี  โมเดลอาหารเด็ก 1-5ปี (แบ่งตามช่วงวัย)
 

 โมเดลอาหาร

 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

โมเดลและอื่นๆ

 
 
   
   
  coming soon 
   
   
   
   

ชุดสาธิต(วงล้อ)

 
     
   
   Coming Soon
   
 
   
   
   
 
   
 
   
    
   

สินค้าอื่นๆ