เทศบาลตำยลทุ่งคอก   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ศูนย์เด็กเล็ก จ.ปทุมธานี    
       
             
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน   Nursery Development   โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค เมืองธานี    
       
             
ศูนย์เด็กเล็ก จ.เพชรบูรณ์   ห้องสมุด โรงเรียนปากคลอง2 จ.ปทุมธานี   IRPC